PILDYTI PRAŠYMĄ

Atsisiųskite prašymą (.doc formate) » ČIA

Taip pat reikalingi dokumentai:
– Įmonės registracijos pažymėjimo patvirtinta kopija
– Akcininkų susirinkimo protokolas dėl stojimo į NDBĮA asociaciją
– Įgaliojimas asmeniui dėl atstovavimo stojant į NDBĮA asociaciją

Prašymą ir išvardintus dokumentus siųskite mums el. paštu info@ndbia.lt arba laišku:
NDBĮA, Baltų pr. 81, 48231 Kaunas.

Korespondentinis adresas:
Baltų pr. 81, 48231 Kaunas

Tel.: +370 699 14353
el. paštas: info@ndbia.lt

Į/k 300585820
a/s LT82 2140 0300 0114 9173